Szeretettel köszöntöm az Úrhidai Tündérkert Óvoda oldalán!

 

 

Intézményünk a település központjában az Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal/ Közösségi Ház mellett található.

Óvodánk négy csoportos, törekszünk a tiszta, homogén csoportok kialakítására. Személyzeti létszámunk ideális, 9 fő főiskolát végzett óvodapedagógus, 4 fő szakképzett dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens végzi az óvodai nevelési munkát.

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, 3 fő konyhai dolgozó és 1 fő élelmezésvezető látja el az élelmezési feladatokat. Az óvodás, bölcsődés gyermekek mellett (diétás étkeztetést is) az iskolásokat, dolgozókat és kapacitástól függően nyugdíjas és vendégétkezőket is ellátunk.

Foglalkoztató helyiségeink tágasak, világosak, jól felszereltek. Óvodánk nagy területű udvarral, játszótérrel rendelkezik, ahol szabadtéri programokat, mozgásos játékokat szervezünk. Folyamatosan fejlesztjük, alakítjuk a gyermekek igényeinek megfelelően. Lehetőség szerint sok időt töltünk a szabadban, az udvaron illetve sétával az óvoda környékén.

Az óvoda nyitva tartása: 6 – 17 óráig tart.

 

Fő feladatunknak tekintjük a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének és családi hátterének, neveltetésének szem előtt tartásával az egészséges harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges szociális érettség alakítását, a tanulási képességeket meghatározó megismerési funkciók fejlesztését.

A játék a gyermek fejlődésében alapvető fontosságú, semmi mással nem helyettesíthető életforma. A játék során ismerkedik a világgal, a tárgyakkal és azok tulajdonságaival, fejlődik mozgása, értelmi képességei, érzelemvilága, növekszik önállósága, magabiztossága, kitartása, alakulnak társas kapcsolatai – fejlődik egész személyisége.

Mindebből következik az alapelvünk, hogy minél több időt, alkalmat, eszközt, többfajta lehetőséget biztosítsunk az elmélyült játékra, a közös élményekre, a játékban játékosan megszervezett tapasztalatszerzési lehetőségekre, s ez által a spontán tanulás feltételeinek megteremtésére.

Egy boldog gyermekkor biztosításával teremtjük meg a személyiség szabad kibontakozásának optimális feltételeit. Nevelőmunkánk tudatos, tervszerű tevékenység, melyben érvényesül a partnerközpontú, gyermekközpontú szemlélet, a kulturált párbeszéd, az építő kritika, a korrekt érdekérvényesítés.

Olyan óvodába várjuk a gyermekeket, ahol szeretetben, otthonos, derűs, nyugodt légkörben, biztonságban tölthetik egész napjukat, többféle fejlesztő játékok közt válogathatnak és dinamikus, gyermekszerető óvónők, dajkák veszik őket körül.

Célunk az, hogy a gyerekek…..

  • Szívesen járjanak óvodába, érezzék ott biztonságban magukat
  • Fejlődjenek egyéni tempójuknak, érési sajátosságaiknak megfelelően
  • Legyenek aktív résztvevői a társas-kapcsolatoknak, fogadják el a különbözőséget
  • Legyen természetes számukra az egészséges életmód, legyen egészséges önbecsülésük, önbizalmuk
  • A magyar nyelv és a metakommunikáció segítségével legyenek képesek közreadni gondolataikat, kifejezni érzelmeiket.

Utazó gyógypedagógus, logopédus látja el a gyermekeket, aki heti 3 alkalommal látogat el hozzánk, foglalkozik a gyermekekkel, beszédjavítás mellett különösen nagy hangsúlyt helyez a prevencióra.

 

Az óvodai felvétel iránt érdeklődő szülőknek, gyermekeknek minden év márciusában tájékoztató oviváró délutánt szervezünk.

 

Kapcsolat:

email: ovoda@urhida.hu

telefon: 06/22 462-720

Óvodai beiratkozás 2021:

Óvodai felvételi kérelem 2021

Beiratkozás hirdetmény 2021

 

 

 

 

Óvodai beiratkozás 2020:

Oviváró délután 2020. április 07 (kedd) 16 órától várjuk az érdeklődő családokat. Ezen a délutánon megismerkedhetnek a gyerekek és a szülők az óvó nénikkel, betekintést nyerhetnek az óvodai életbe, bemehetnek a csoportszobákba, kipróbálhatják a játszóterünket!

A szülők is tájékoztatást kaphatnak az óvodával kapcsolatban felmerülő kérdéseikre!

 

Beiratkozás időpontja:

2020.április 27-28       8-16 óráig

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek lakcímkártyája),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (szülő lakcímkártyája),
  • gyermek TAJ kártyája,
  • felvételi kérelem (honlapunkról letölthető illetve az intézményben kérhető)

 

Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük, hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg) kérjük, hozza magával e dokumentumot is.

 

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés Nkt. 8 §.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

 

Ezen kívül, év közben is folyamatosan várjuk, fogadjuk, a gyermekeket amint betöltik a 3. életévüket szabad férőhelyeinkre.

 

Szeretettel várunk minden óvodánk iránt érdeklődőt!

 

 Bozsák Szilvia

                                                                                                          intézményvezető