🌻Bölcsőde

Kedves Szülők!

Bölcsöde email címe: bolcsode@urhida.hu

Bölcsődei ismerkedő délutánra várjuk szeretettel az érdeklődő családokat 2022. március 29-én délután, 16.30-tól! Részletek később!!

 

Tájékoztató bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatban 2022

 

 

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy november 23-tól(hétfő) ismét megnyit a bölcsődei csoport!
Azokat a gyermekeket tudjuk fogadni akik tünetmentesek, egészségesek!
Kérném szíves visszajelzésüket az étkeztetés miatt!
Köszönöm mindenkinek a megértését, türelmét!

Bozsák Szilvia

intézményvezető

2020.11.20
Úrhidai Tündérkert Bölcsőde Szakmai Program 2020-2025 (2020.09.01) (1)

 Bölcsődei beiratkozásról tájékoztató 2020

 

 Bölcsődei csoportunkról!

 

Üdvözöljük az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde        – Napocska csoportjának oldalán!

 

Bölcsődei csoportunk működése 2018.szeptember 01.-től valósul meg, a településen élő kisgyermekes családok igényeinek megfelelve jelenleg egy csoporttal működünk.

A bölcsődei gyermekfelvétel az intézmény felvételi szabályzata alapján történik. A csoportba 12, max. 14 fő (2. életévét betöltött) kisgyermeket tudunk felvenni! A bölcsődei csoport a többcélú intézményen belül elkülönülve működik a gyermekek életkori sajátosságainak, a bölcsődei előírásoknak megfelelően. külön játszóudvar is rendelkezésére áll a bölcsődés korosztálynak.

A beiratkozás után folyamatos adaptációval a 12-14 gyermekkel kezdjük meg a nevelési évet. A sikeres beszoktatás eredménye, hogy jókedvűen, örömmel jönnek reggelente a kisgyermekek a bölcsődébe. Várják őket nagy szeretettel, türelemmel, személyre szóló figyelemmel kisgyermeknevelőik, Török –Schultz Vivien, Bagó Vivien, és a dajka néni Bakos Józsefné Rozika néni.

Színes napirendben a nevelői program foglalkozástervezete igazodik a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez. A  foglalkozások alkalmával az örömteli játéktevékenység kialakítására törekszünk. Gondosan összeállított vers, mese, mondóka ének felkeltse a gyermek érdeklődését, ezáltal fejlődjön érdeklődésük, érzelmi világuk, figyelmük, kreativitásuk. A játéktevékenység mellett figyeltünk a mozgás fontosságára ezért mozgásos dalokat, énekeltünk, mozgásos mondókákat, verseket mondtunk.

 

 

Programjaink

Bölcsődekóstolgató

A 2019-2020-as nevelési évben az beiratkozás előtt március hónapban bölcsőde kóstolgatót tartottunk a bölcsőde iránt érdeklődő szülőknek.

Időpont: 2020. március 11. (szerda) 16.30 órakor

A nyílt nap keretében lehetőséget biztosítunk az érdeklődő családoknak, hogy betekintést nyerhessenek bölcsődénk életébe. Ezen alkalomkor a látogatók bepillanthatnak a bölcsődei csoportba, tájékozódhatnak nevelőmunkánkról, megismerkedhetnek gondozónőinkkel.

Szülőcsoportos megbeszélés

A novemberben megtartott évindító szülőcsoportos megbeszélés a gyermekek beszoktatásáról, fejlődési szintjükről, az első félév programjáról, valamint az aktuális témáról szólt.

Az évközi szülőcsoportos megbeszélés időpontja:  2020. január 29 (szerda) 16.30 órakor tartjuk.

 

A beiratkozás időpontja: 2020. március 25 (szerda) 8-16 óráig

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • Felvételi/előjegyzési kérelem
  • Lakcímkártya másolata – gyermek és szülők Úrhida állandó lakhelyének igazolására;
  • Gyermek TAJ kártyája;
  • Egyéb elbíráláshoz lehetséges igazolások*;
  • Bölcsődei ellátást igénylők esetén munkáltatói igazolás (szándék nyilatkozat) bemutatása is szükséges mindkét szülőtől.

A felvételi kérelem letölthető a honlapunkról illetve az intézményben kérhető!

* A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat (Szakértői Vélemény, Jelzőrendszeri javaslat, emelt családi pótlék igazolása, rendszeres gyvt. határozat, munkáltatói igazolás) a szülőknek a helyszínen írásos formában szükséges bemutatniuk.

Bozsák Szilvia

intézményvezető